Om oss

Raven Management AB stödjer företag som ska verka i ny marknad, ändra sina processer eller bara vill bli bättre inom deras arbetsområde. Vi har lång erfarenhet med att utveckla företag och vårt gemensamma mål ska vara att både företag och människor ska gå från utmaning till utveckling.  Vi erbjuder tjänster som innovationsprocesser, medverkansprocesser, policyutveckling och implementeringsstöd


Berätta om ditt företags behov

Vår vision

Vår vision är att bli marknadsledande inom KMA, systemutveckling och projektstöd. Vår drivkraft är att hjälpa företag till att bli bättre. Vi vill även implementera svenska system för utländska företag då vi sett att detta är väldigt lyckat. Raven management vill attrahera eldsjälar som brinner för sitt arbetsområde.

Vårt uppdrag

Raven Management har lång erfarenhet inom flera delar av samhällsutveckling, bergindustri, väg och tunnelindustri. Erfarenheten sträcker sig från planeringsstadiet till verkliga arbetsuppgifter ute i fält. Dock är vår säregenhet att vi har stor kommunikationsförmåga och kulturell förståelse. Vi har socialantropologisk kompetens och lång erfarenhet med att skapa gemenskap i företag med många olika kulturer eller när flera företag ska samverka med management metoder. Eftersom vi har en globalisering så kan vi förvänta att fler och fler utländska företag vill vara del av den nordiska marknaden, och vi har redan lång erfarenhet med att hitta gemensam riktning och spelplan.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med internationella bolag och har en gedigen erfarenhet av stora projekt. Våra erfarenheter sträcker sig från planeringsstadiet till arbete ute i fält.

Våra främsta verksamhetsområden är förbättringsarbete, riskhantering, innovationsstöd, medverkansprocesser, policyutveckling och implementering, särskild när det kommer till HSEQ frågor och etablering av verksamhet i från utlandet kan vi utgöra ett utmärkt stöd.

Raven Management levererar det stöd som kunden behöver i fas av utveckling, etablering eller anpassning. Vi levererar stabilitet och riktning med kundanpassade styrningsverktyg och stöttning, med avstamp i kunskap och erfarenhet, levererat på et pedagogiskt och respektfullt sätt, där kundens integritet beaktas.

Värdegrund

Raven Managements värdegrund är att alltid vara möjlighetsåskådande, ansvarstagande och se allas lika värde. Vi ska alltid vara ärliga och ha en stadig evidensbaserad grund att bygga på