Våra verksamhetsområden

Raven Management AB arbetar inom många olika områden och har lång erfarenhet inom flera delar av samhällsutveckling, bergindustri, väg och tunnelindustri. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med internationella bolag och har en gedigen erfarenhet av stora projekt. Våra erfarenheter sträcker sig från planeringsstadiet till arbete ute i fält. Våra främsta verksamhetsområden är 

Företagsutveckling, innovationsstöd, medverkansprocesser, policyutveckling och implementering 

Om Raven Management AB

Raven Management AB ägs av Beate Broström och Niklas Broström som båda två har lång erfarenhet av utvecklingsarbete. 

Beate Broström
VD

Beates expertis är organisationsutveckling, analys och processförbättring. Med sin analys kan hon bygga effektiva strategier och styrningsprinciper för det moderna, hållbara företaget. 

Niklas Broström
Vice VD

Niklas har över 25 års erfarenhet inom industrisektorn varav 15  år med fokus på KMA, kvalitet, arbetsmiljö och miljö.  Genom sina olika roller i bygg och och anläggningsindustrin har han en bred kunskap om arbetet såväl som det strategiska.